Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krážovský chlmec

Alpolgármester

Alpolgármester

A polgármester helyettese egy teljes választási időszakra kerül megválasztásra. A polgármester javaslata alapján a 2014-2018-as választási időszakban a  város alpolgármestere Mgr.art.Nádasdi Peter. Feladata a polgármester helyettesítése annak távolléte vagy munkaképtelensége idején. A városi tanács tagja, döntő szavazati joggal rendelkezik.

A polgármester helyettese a köv. tevékenységeket és feladatokat hivatott ellátni:
- összehangolja és egyezteti az egyes városi és városrészek bizottságai közötti tevékenységet
- koordinálja a városi tanács és a városi hivatal munkáját
- bebiztosítja a városi tanács munkájához szükséges anyagi-technikai feltételeket és a helyszíneket
- bebiztosítja a városi képviselő tanács ellenőrzési lehetőségeit a városi költségvetési és dotációs szervezetei felett
- figyelemmel kíséri az egyes bizottságok és a városrészek javaslatairól, hozzászólásairól, indítványairól szóló vitákat , ellenőrzi az idevonatkozó határozatok teljesítésének módját
- bebiztosítja a kapcsolatot a városi képviselőtestület tagjai, a polgármester valamint a városi hivatal elöljárója között.

Aktívan részt vesz a polgármesterrel és a városi hivatal dolgozóival együttműködve az egyes városfejlesztési programok tervezetének kidolgozásában
- részt vesz a városi szervek által vizsgált kérvények elbírálásán, vizsgálatokon és ellenőrzéseken
- társadalmi és kulturális szinten képviseli a várost, a polgármesterrel történt megegyezés alapján akár a legmagasabb reprezentációs szinten
- a polgármester helyettesének, az idevonatkozó előírásoknak megfelelően, jogában áll a városi képviselőtanács összehívása, amennyiben azt a polgármester nem teszi meg


A polgármester helyettese a polgármester távollétében:
- vezeti a városi képviselőtestület, valamint a városi tanács üléseit
- minden olyan tevékenységet elvégez, mely nem tartozik kizárólagosan a főpolgármester hatáskörébe, írásos meghatalmazás alapján azonban a helyettes hatáskörét túlmenően is, amennyiben az nem ütközik a megfelelő törvényrendeletekbe

 

webygroup

Slovenská verzia
English version
Talianska verzia

11357286

Főoldal