Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krážovský chlmec

Építésügyi és régiófejlesztési osztály

- bebiztosítja a tervezés előtti és a tervezés alatti tevékenységek megvalósítását, azon építkezések esetében, melyek befektetője a város
- nyilatkozatokat és véleményt nyújt be az államigazgatás, valamint más érintett szervek felé benyújtott építkezési engedélyek kibocsátásának ügyében
- bebiztosítja a versenypályázatok lebonyolítását egyes építkezések terveinek kidolgozására
- a szállítókkal kötött szerződések részét képező költségvetési tervezet alapján ellenőrzi az építkezések finanszírozását

Területfejlesztési osztály:


- összegyűjti ill. bebiztosítja a területrendezési tervdokumentumokat
- bebiztosítja,feldolgozza, megtárgyalja és jóváhagyja a területrendezési dokumentációt ill.a jelenlegi helyzet megőrzését
- figyelemmel kíséri, értékeli és nyilvántartja a területek adatait
- kijelöli az épületek elhelyezését, és meghatározza azok tervezésének és megvalósításának technikai, urbanisztikai, architektonikai és környezetvédelmi feltételeit
- kötelező érvényű állásfoglalásokat ad ki a város területén tervezett invesztíciókról
- alapdokumentumokat állít ki a terület építési és technikai koncepciójáról
- javaslatot tesz az építkezések sorrendjére és a terület kihasználására
- olyan területi-technikai és szervezési javaslatokat nyújt be, melyek elengedhetetlenek a környezeti tényezők javítása szempontjából,az ökológiai stabilitás eléréséhez s a fenntartható fejlődéshez
- védett területeket jelöl ki, nyugalmi övezeteket és védett sávokat, amennyiben azok nem jöttek létre más idevonatkozó előírások alapján
- meghatározza a természeti források kiaknázásának feltételeit, a környezetvédelem feltételeit, annak érdekében, hogy emberi tevékenység által ne terhelődjön túl egy adott terület, hogy megmaradjon a terület ökológiai stabilitása

 

Az építkezési rendtartás osztálya:

- bejelentéseket fogad el és nyilatkozatokat bocsát ki kisebb építkezések esetében, vagy területrendezés esetén az építési törvény megfelelő rendelkezései értelmében
- engedélyeket bocsát ki az információs és reklámberendezések elhelyezésével kapcsolatban
- az építési törvény 50/1976 sz. törvénye alapján engedélyeket ad ki építkezések elhelyezésével, realizációjával kapcsolatban, bontási engedélyeket, rekonstrukciós engedélyeket, építkezési felügyeletet biztosít és egyéb engedélyeket ad ki a megfelelő rendelkezések értelmében
- a királyhelmeci székhelyű, a falvak számára létrehozott Közös Építészeti Hivatallal együttműködve engedélyeket ad ki

Közlekedési osztály:

- szakmailag felügyeli a város közlekedését
- határozatokat ad ki közlekedési táblák elhelyezéséről
- az OR PZ- ODI szervezettel együttműködve ellenőrzi az útjelzéseket s a technika részleggel együttműködve eltávolítja az esetleges hiányosságokat
- előkészíti a bekötő utak tervezetét
- elékészíti az egyes utakon végzendő földmunkálatokról
- a 416/2001 sz. törvény értelmében előkészíti a helyi útszakaszok és célútszakaszok építéséről szóló javaslatokat
- vezeti a térképek nyilvántartását
- bebiztosítja a biztonsági és tűzvédelmi szabályok betartását a Városi Hivatal területén és a város által alapított szervezetekben

Regionális fejlesztési osztály:

- a város régiófejlesztési tevékenységével kapcsolatos feladatokat látja el
- együttműködik a város valamint a régió területén található vállalkozó jogi ill. fizikai személyekkel, valamint a városi turistaforgalom fejlesztést szolgáló országos és regionális szervezetekkel
- Keresi a fejlesztési programok kihasználási lehetőségeit, valamint az állami támogatásokat a város fejlődésének minden területére
- Bebiztosítja a grantok folyósításához vagy fejlesztési tervezetekhez folyósított támogatáshoz szükséges dokumentáció kidolgozását,

Elérhetőségek:

JUDr.Kornélia PÁPAYOVÁ PhD. - osztáylvezető
Mesto Krážovský Chlmec – Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 01 Krážovský Chlmec,
a.sz.. 4, III. em.
tel.: +421 56/632 10 92 E- mail: peter.simon@kralovskychlmec.sk

Ing. Peter Simon - területfejlesztés, versenypályázatok, építkezési rendtartás
Mesto Krážovský Chlmec – Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 01 Krážovský Chlmec,
a.sz.. 4, III. em.
tel.: +421 56/632 10 92 E- mail: peter.simon@kralovskychlmec.sk

Ing. Helena Szerdiová - területfejlesztés, versenypályázatok, építkezési rendtartás
Mesto Krážovský Chlmec – Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 01 Krážovský Chlmec
a.sz.. 4, III. em.
tel.:+421 56/632 10 92 E- mail: helena.szerdiova@kralovskychlmec.sk

Ing. Tímea Zdibák – regionális fejlesztés
Mesto Krážovský Chlmec – Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 01 Krážovský Chlmec
a.sz.. 13, II. em.
tel.: +421 56/628 48 01 E- mail: timea.zdibak@kralovskychlmec.sk


 

webygroup

Slovenská verzia
English version
Talianska verzia

11357290

Főoldal