Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krážovský chlmec

Főellenőr

A város főellenőre

A város főellenőre a város alkalmazottja, a képviselőtestület döntése alapján kerül kinevezésre ill. visszahívásra, munkájáért a képviselőtestületnek tartozik felelőséggel, 6 éves működési időszakra. Ezen idő elteltével a munkaviszonya a várossal megszűnik. Királyhelmec Város főellenőre Ing. Tóth Sándor.

Ahogy az a tisztség megnevezéséből is kitűnik, a főellenőr elsődleges feladata az ellenőrzés, ami elsősorban a gazdasági szférát illeti, pl. a város gazdálkodását, vagyonkezelését, a gazdasági források felhasználását, a célirányos támogatások és alapok megfelelő felhasználását stb.

A főellenőr feladatai közé azonban a fenn említett feladatokon kívül hozzátartozik a lakosság panaszainak és petícióinak nyilvántartása, bebiztosítja azok feldolgozásának ügyvitelét, valamint a képviselőtestület által meghatározott egyéb feladatokat látja el. Tanácsadói szavazati joggal részt vesz a képviselőtestület és a városi tanács ülésein. A feladatai teljesítése terén szorosan együttműködik a városi hivatallal.

A lakosság, polgári szervezetek panaszainak, petícióinak nyilvántartásánál elsősorban megvizsgálja azok benyújtásának formális vonatkozásait. Gyakorta megtörténik, hogy a városi hivatalba olyan panaszok, petíciók érkeznek, melyek formálisan nem felelnek meg a hivatalos előírásoknak, de a panasztevő követeli azok orvoslását. A városi hivatal ill. a polgár közötti kommunikációban így felesleges feszültségek keletkeznek, melyeket egyszerűen meg lehet előzni. Ennek érdekében a lakosoknak tájékozódnia kellene a megfelelő törvényekről és előírásokról, ebben segít a főellenőr, aki felvilágosítást nyújt, milyen a petíciók és panaszok benyújtásának folyamata és formája, mit kell egy ilyen dokumentumnak tartalmaznia stb.

 

A főellenőr ellenőrzi a város bevételeit, kiadásait, a vagyonkezelést. Az ellenőrzések eredményeit a képviselőtestület elé terjeszti.

A főellenőr a város költségvetési tervezetéhez még annak elfogadtatása előtt javaslatokat, észrevételeket dolgoz ki. A főellenőr részt vesz a városi képviselőtestület és a városi tanács ülésein, tanácsadói minőségben.

A főellenőr pozíciója megszűnhet lemondás vagy visszahívás által. A munkatöltetét, a szerkezeti struktúrát, az ellenőrzéseket és a jutalmazását a képviselőtestület hagyja jóvá.

A főellenőr pozíciója:
A főellenőrt a képviselőtestület választja ill. hívja vissza. A főellenőr megválasztását ill. visszahívását határozatban hagyja jóvá. A határozat jóváhagyása nélkül a főellenőr kinevezése avagy visszahívása érvénytelen. A főellenőr a város alkalmazottja, s amennyiben azt a törvény nem határozza meg másképp, a megfelelő előírások alapján a vezető állású alkalmazottakra érvényes összes jog és kötelesség vonatkozik rá. A főellenőr nem vállalkozhat vagy végezhet más hasznot hozó tevékenységet és nem lehet tagja semmilyen vállalkozói jogi személy felügyeleti, igazgatási szervének. Ez a korlátozás nem vonatkozik a tudományos munkára, pedagógiai munkára, lektortevékenységre, előadói munkára, fordítói tevékenységre, publicisztikai tevékenységre, irodalmi vagy művészeti tevékenységre, a saját vagyon kezelésére vagy kiskorú gyermekei vagyonának kezelésére.
Az ellenőrző tevékenységet függetlenül és elfogulatlanul végzi annak alapvető szabályait betartva.

 

A főellenőr pozíciója összeegyezhetetlen:
- a képviselőtestületben betöltött funkcióval
- a polgármester funkciójával
- olyan jogi alany szervében betöltött funkcióval, melynek alapítója a város
- más városi alkalmazott funkciójával
- idevonatkozó speciális törvények alapján

A főellenőr feladatai:
- a 18 d § értelmében ellenőrzéseket hajt végre
- benyújtja a képviselőtestületnek az ellenőrzések tervezetét, melyet elfogadása előtt 15 nappal az előírt módon nyilvánosságra kell hozni
- javaslatokat dolgoz ki és terjeszt elő a város költségvetésével, valamint zárszámadásával kapcsolatban azoknak elfogadása előtt
- az ellenőrzések eredményeit közvetlen a képviselőtestület elé terjeszti be
- a képviselőtanácsnak nyújtja be évente legalább egyszer az ellenőrző tevékenységről szóló jelentését, a kalendáriumi év végéhez számított max. 60 napon belül
- együttműködik az állami szervekkel a város állami vagy EU eredetű támogatásai felhasználásának ellenőrzése terén
- a 16g törvény értelmében kezeli az esetleges panaszokat
- köteles ellenőrzést végezni a képviselőtanács indítványára

A főellenőr részt vesz a képviselőtestület valamint a városi tanács ülésein, tanácsadói minőségben esetleg az egyes városi bizottságok ülésein.

A főellenőr jogosult a 18 d§ által, valamint az ellenőrzés lebonyolítása érdekében meghatározott dokumentumok megtekintésére.

A főellenőr a képviselőtestület ill. a polgármester kérésére köteles az ellenőrzés eredményét bemutatni.


 

webygroup

Slovenská verzia
English version
Talianska verzia

11357309

Főoldal