Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krážovský chlmec

Kulturális, művelődési és sportosztály

A társadalmi- kulturális életet Királyhelmec városában 2006 óta a kulturális, művelődési és sportosztály koordinálja és vezeti. Az osztály egyenes utódja a Városi Kulturális Központnak, mely évtizedeken keresztül látta el a város közművelődési feladatait.

Az osztály tevékenységének célja akciókat szervezni kulturális-közművelődési területen, információkat és adatokat átadni a kultúra, tudomány és technika területéről, elmélyíteni a nemzeti kultúridentitás tudatát, fejleszteni a környezetvédelmi oktatást és nevelést, fejleszteni a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok kultúráját, a művészetek szeretetére való nevelés különböző szakkörök segítségével, részvétel regionális, kerületi, országos és nemzetközi versenyeken, vetélkedőkön, fesztiválok és seregszemlék rendezése, iskolai seregszemlék rendezése a Művészeti Alapiskola és más iskolák számára, a népi hagyományok megőrzése és védelme, valamint közkinccsé tétele, a társadalomellenes megnyilvánulások, droghasználat, kriminalitás, megelőzése.

Az osztályon négy alkalmazott dolgozik:

- osztályvezető: aktívan részt vesz minden kultúrtevékenység előkészítésében , lebonyolításában, megvalósítja a város kulturális és társadalmi fejlődés terén meghatározott célkitűzéseit, közvetíti a kulturális értékeket és a szórakozást professzionális és amatőr művészegyüttesek segítségével, megvalósítja a város nemzetközi partnerkapcsolatait az egyéb szervezetekkel és szubjektumokkal való együttműködését, irodalmi esteket szervez, mint pl. író-olvasó találkozókat, részt vesz szavalóversenyek, kiejtési versenyek szervezésében pl. Hviezdoslavov Kubín, Latorca- menti Tavasz, nemzetiségi fesztiválokat szervez, Csatrangos folklórfesztivál, aktívan rész vesz a rendezvények megnyitó ünnepségein műsorvezetői és zenészi minőségben,
- a rendszeres városi rendezvények sorába tartozik pl. a Divadelná jar (Színházi Tavasz) nevű nemzetközi jellegű rendezvény, a Bodrogközi Kulturális Fesztivál, Királyhelmeci Városi napok, áprilisban a komolyzenei hétvége, rendszeres (havi jellegű) kiállítások a TICCE , amatőr képzőművészek egyesülete segítségével, a Kassai Thália Színház előadásai, s társrendezője a nemzetközi kardiológiai kongresszusnak

- ifjúsági referens: szervezi és vezeti a „Dom kreatívnej dielne” (Kreatív műhely háza) c. rendezvénysorozatot. A műhelymunka lényege, hogy hasznos időtöltést nyújtson mindazok számára, akik szeretnének saját kezűleg valami egyedit, eredetit alkotni. A résztvevők különböző alkotási technikákat próbálhatnak ki, különböző alapanyagokkal. Ez a rendezvény mindazok számára lett kitalálva, akik szeretnék képességeiket továbbfejleszteni, kipróbálni valami újat, érdekeset, elsajátítani különböző technikákat, hasonló érdeklődésű emberek között lenni.
Az alkotóműhely hároméves egzisztenciája alatt számos könnyebb, nehezebb és összetett alkotási technológiát próbált ki. Az alkotási vágy mindig is a siker által volt inspirálva. A műhelyt az óvodás korú gyermekektől kezdve a nagymamákig számosan látogatják. Néha még az apukák is megjelennek. Az alkotások alapanyagjaként felhasználásra került pl. agyag, gipsz, szappan, készültek farsangi álarcok, Bálint-napi dekorációk, volt trikó-, cserép-, üvegfestés, mandalakészítés, albumok készítése, képkeretek, könyvborítók, batikolás ….A műhelymunka havi 2x jön létre átlag 25 fő részvételével.
A rendezvény megfelelő módon propagált plakátok,szórólapok és a városi információs csatornák által.
A kézműves alkotások bemutatása az év folyamán több rendezvényen kap helyet (szüreti mulatság, Tokaji Napok, a falunapok alkalmával, a Királyfeszt zenefesztiválon stb.)
További munkafeladata aktív részvétel a grafikus propagációs anyagok előkészítésében, exteriérek - interiérek dekorálásában az osztály által szervezett rendezvényeken.
Szervezi és koordinálja az ifjúság részvételét a hazai és a nemzetközi táborokban.

- sajtóreferens: szerkeszti a „Chlmecké názory” városi lapot. Összegyűjti az anyagot, tördeli és rendezi azt számítógép segítségével. Propagálja városunkat azáltal, hogy a jelentősebb eseményeket más lapokban is megjelenteti (Kassai Figyelő, Új Szó, Bumm weboldal stb.)
Feladatai közé tartozik a dokumentálás, ez elsősorban a városi krónika vezetését, bizonyos rendezvények fotóanyagának rögzítését, más sajtóanyagok gyűjtését, videofelvételek készítését az önkormányzati ülésékről foglalja magába.
A városi lap számítógépes feldolgozásán kívül egyéb számítógépes munkálatokat is végez, pl. programajánlatok szerkesztése, támogatók lógóinak megformálása, reklámok, diplomák stb. szerkesztése.
A városi infocsatorna anyagát rendszeresen bővíti és frissíti, aktívan részt vesz kulturális rendezvények szervezésében.

- sport és polgárvédelmi referens: megszervezi, koordinálja és bebiztosítja a város területén megrendezésre kerülő sporteseményeket, kidolgozza és teljesíti az évi sportversenyek és mérkőzések tervezetét az alap- és a középiskolák számára Bodrogköz és Ungmente régiókban. Aktívan részt vesz a társadalomellenes megnyilvánulások megelőzésében, referátumokat készít a város drogellenes konferenciái, tanácskozásai számára, tréneri metodikai tevékenységet folytat a város ifjúsági labdarúgói számára, teniszkurzusokat szervez kezdők számára, új, a város sportéletét tarkító sportágazatokat kutat fel és népszerűsít, irányítja és realizálja a nemzetközi sportrendezvényeken való részvételt, (A NATO védnöksége alatt létrejött futóverseny- Szerbia, Magyarország, NIKE felmaratón Budapest, Nemzetközi Békemaratón Kassa, nemzetközi ifjúsági labdarúgótorna Csopak Balaton-Magyarország, középiskolai sportjátékok Rakolympiáda- Rakytník, Csehország), a Bodrogközi és Ungmenti régió testneveléstanárai számára konferenciákat szervez, együttműködik a sportjellegű projektek kidolgozásában
- aktívan részt vesz a város polgárvédelmi szakmai szemináriumain
- felelős a polgárvédelem dokumentációjáért a városban
- rendszeresen figyelemmel kíséri a Tőketerebesi Járási Hivatal új rendeleteit
- a sportreferens hatáskörébe tartozó rendszeres sportrendezvények : „Királyhelmeci Tizenkettő” futóverseny, az alapiskolák fiúcsapatainak kézilabda rangadója, alapiskolás és középiskolás lánycsapatok kosárlabda rangadója, alapiskolás diákok húsvéti futballrangadója, a polgármesteri kupáért vívott futballrangadó, a polgármesteri vándorkupáért rendezett légpuskás lövészverseny,az FK Secovce, MSK Cierna nad Tisou, MFK Velké Kapusany és a Slavoj Kralovsky Chlmec cspatai között rendezett téli sporttalálkozó decembertől márciusig,

A kulturális, művelődési,sport és ifjúsági osztályon kívül az alábbi szervezetek fejtenek ki kulturális tevékenységet:
- Árvalányhaj, női folklór énekcsoport
- Frontális Ütközés, punk-rock zenekar
- ezoterikus klub
- „Bodrogközi” színjátszó csoport
- „Internacionáli” Királyhelmeci Futballszövetség
- TICCE amatőr alkotóművészek egyesülete

A város kulturális-társadalmi fejlődésének egyik legfontosabb tényezője a megfelelő anyagi háttér bebiztosítása. A különböző kulturális rendezvények száma egyenes arányban áll a város gazdasági - pénzügyi helyzetével. Az egyik legfontosabb tényező az, hogy a kulturális élet a legnagyobb mértékben legyen részesévé a régió szociális-gazdasági fejlődésnek, s ezáltal visszacsatolásképp megfelelő anyagi források birtokában legyen.


Elérhetőségek:

Mesto Krážovský Chlmec – Városi Kultúrközpont, Ul. Božská 153/43, 077 13 Krážovský Chlmec, tel.: 056-63 211 39

Osztályvezető: Mgr. Beatrix TARCALIOVÁ, 0907284998,
e-mail: beatrix.tarcaliova@kralovskychlmec.sk


Sajtóreferens: Katarína HUDÁKOVÁ, 0915870680,
e-mail: katarina.hudakova@kralovskychlmec.sk, hudak.katalin@szm.sk

Sport és polgárvédelmi referens: Kornél BÁNYÁCSKI, 0905977151,
e-mail: kornel.banyacski@kralovskychlmec.sk, mvb1803@freemail.hu


 

webygroup

Slovenská verzia
English version
Talianska verzia

11357270

Főoldal