Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krážovský chlmec

MAGYARKANIZSA / SCG

Magyarkanizsa mint község(=járás) és községi(=járási) székhely a Tisza jobb partján fekszik, vagyis Szerbia és Montenegró legészakibb részén, egy fokkal van közelebb az északi sarkhoz, mint az egyenlítőhöz. Ez a területi-közigazgatási egység keletről a Tiszával határos, vagyis Törökkanizsa községgel, délről Zentával, nyugatról Szabadkával, északról pedig határvonala a jugoszláv-magyar országhatárral azonos. Területe összesen 399 négyzetkilométer.
Városháza
 
A mai Magyarkanizsa község 1960. január 1-jén három korábbi község - Magyarkanizsa, Horgos és Martonos - egyesítésével jött létre, és 13 településből áll, ezek:
 
Adorján
Horgos
Magyarkanizsa
Kishomok
Kispiac
Martonos
Orom
Oromhegyes
Tóthfalu
Újfalu
Velebit
Vojvoda Zimonjić
Völgyes
 
Ezek részben a Tisza mellett, részben az árvízmentes löszteraszon, részben pedig az Orompartnak is nevezett löszfennsíkon helyezkednek el.
 
Mivel Magyarkanizsa az ország legészakibb kiszögellő része, mind közlekedési, mind áruforgalmi szempontból határ menti községnek, a nemzetközi kapcsolatok egyik legfontosabb gócának, "kapujának" számít, és nemzetközi szinten is különleges szerepe van. Területén található a jugoszláv-magyar határ vasúti és közúti átkelőhelye is, Horgosnál. A horgosi közúti átkelő egész Szerbia és Montenegró vonatkozásában is a legforgalmasabbak egyike. A Tisza menti vasútvonal folyamatban levő felújítása a szabadkai átmenő áruforgalmi gócot is tehermentesíthetné. Ennek a vasútnak óriási gazdasági hatása lehetne és lesz is.
Kanizsa ugyanakkor folyami község is. A révet, folyami átkelőhelyét már egy 1093-ból származó okirat is megemlíti. Magyarkanizsa 910 éves története során, minden államiság keretében különleges kiváltságokat élvezett ennek a körülménynek jóvoltából. A révnél országos jelentőségű utak keresztezték egymást. A magyarkanizsa-törökkanizsai híd megépülése ezt a közlekedési, áruforgalmi jelentőséget csak tovább fokozta.
Ezen halad át szinte az egész észak-bánáti és észak-bácskai utas- és áruforgalom. Sajnos a Tisza folyami hajózási lehetőségei kihasználatlanok.

Kanizsa az ún. pannóniai gabonatermesztő, intenzív állattenyésztő régió északkeleti részén fekszik, a Pannóniai-belgrádi Gazdasági Körzethez tartozik. A központi gázvezeték kiépülésével nagyon fontos energetikai szerepet is kapott. Mivel jelentős belső energiaforrásokkal, földgázzal, kőolajjal is rendelkezik, elvárható lenne, hogy ezek közvetlenebbül szolgálják községünk fejlődését.

 

Kontaktusok:
Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete
24420 Magyarkanizsa, Fő (E. Kardelj) tér 1.
Szerbia
Telefon: +381 -24- 875-166
E-mail: office@kanjiza.co.yu
www.kanjiza.co.yu

 
 

 

A PROGRAM NEVE: Europe for Citizens/EACEA
A projektum címe: EU - Teaching and Learning from Each Other – THE DAY OF THE MUNICIPALITY – MAGYARKANIZSA KÖZSÉG NAPJA

Helyszín és időpont: Magyarkanizsa (Szerbia), 2013. október 18-20.

Résztvevők:
1. FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA – MAGYARORSZÁG
2. KIRÁLYHELMEC  VÁROS - SZLOVÁKIA
3. KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – MAGYARORSZÁG
4. MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - SZERBIA
5. SEPSISZENTGYÖRGY VÁROS – ROMÁNIA
6. TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - MAGYARORSZÁG


 

A PROGRAM NEVE: Europe for Citizens/EACEA
A projektum címe: EU - Teaching and Learning from Each Other - Embrace the EU Camp

Helyszín és időpont: Magyarkanizsa (Szerbia), 2013. július 07. – 13.

Résztvevők:
1. FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA – MAGYARORSZÁG
2. KIRÁLYHELMEC  VÁROS - SZLOVÁKIA
3. KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – MAGYARORSZÁG
4. MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - SZERBIA
5. SEPSISZENTGYÖRGY VÁROS – ROMÁNIA
6. TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - MAGYARORSZÁG

 

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZÉSÉBEN ELSŐ ÍZBEN VALÓSULT MEG AZ „EMBRACE THE EU TÁBOR”, AMELYNEK CÉLJA VOLT, HOGY SZAKMAI ÉS SZABADIDŐS PROGRAMJAI RÉVÉN TARTALMAS NYÁRI TEVÉKENYSÉGET BIZTOSÍTSON A FIATALOKNAK.

AZ EGY HETES TÁBORBAN, AMELY A TISZA-PARTON, A CSERKÉSZEK TELEPHELYÉN LETT MEGTARTVA, 71 FIATAL VETT RÉSZT A KÖZSÉG TERÜLETÉRŐL ÉS A TESTVÉRVÁROSOKBÓL. A TÁBOR VÁLTOZATOS PROGRAMOKAT -  TÖRTÉNELMI ELŐADÁS, HAGYOMÁNYŐRZŐ FOGLALKOZÁSOK, CSAPATÉPÍTŐ JÁTÉKOK, ÉLŐÚJSÁG, KIRÁNDULÁS, VÍZITÚRA, SPORTVERSENYEK – BIZTOSÍTOTT AHHOZ, HOGY A RÉSZTVEVŐ FIATALOK JÓL ÉREZZÉK MAGUKAT.


 

A PROGRAM NEVE: Europe for Citizens/EACEA
A projektum címe: EU - Teaching and Learning from Each Other, Kanjiza

Projekt partnerek:
1. FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA – MAGYARORSZÁG
2. KIRÁLYHELMEC  VÁROS - SZLOVÁKIA
3. KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – MAGYARORSZÁG
4. MAGYARKANIZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - SZERBIA
5. SEPSISZENTGYÖRGY VÁROS – ROMÁNIA
6. TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - MAGYARORSZÁG

Helyszín: Magyarkanizsa (Szerbia), Art Garni Hotel, előadóterem.
Időpont: 2013. november 15 – 16.
Tárgy: EUROPEAN YEAR OF CITIZENS workshop


A Magyarkanizsán megtartott szakmai találkozón a testvérvárosok oktatási intézményeinek vezetői és  képviselői, diák önkormányzatok, valamint önkéntességgel foglalkozó szervezetek képviselői vettek részt. A műhelymunka célja az oktatás területén a pedagógiai tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok és példák bemutatása, valamint a közös problémáknak a felvázolása és megbeszélése volt, mint pl.: az anyanyelven való tanulás, a környezet,- és idegen nyelv ismeretének fontossága.
A testvérvárosi intézmények és szervezetek képviselői lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, egymás munkájának a megismerésére. A műhelymunka során megvitatták, hogy az Európai Unió országaiban és az Európai Unión kívüli országokban milyenek a fiatalok továbbtanulási és elhelyezkedési lehetőségei.
A fiatalok még mindig nehézségekkel szembesülnek a foglalkoztatás, az oktatás és a szakképzés területén. Ha Európa teljesíteni kívánja az oktatással és foglalkoztatással kapcsolatos célkitűzéseit, akkor gondoskodnia kell a fiatalok megfelelő társadalmi és szakmai integrációjáról. Ez egyben hozzájárulna a fiatalok személyes önmegvalósításához és az aktív polgári szerepvállalásához is.

A vendéglátók bemutatták  a szerbiai oktatási rendszert és Magyarkanizsa Község 2010-2014 időszakra szóló Helyi Ifjúsági Akciótervét, melynek célja a községben élő fiatalok helyzetének a javítása. A műhelymunka résztvevői megismerhették Magyarkanizsa oktatási helyzetképét,  valamint a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ szakmai tevékenységét és oktatási programját.

A résztvevők hozzászólásaikban kitértek az anyanyelv megtartó szerepének megerősítésére, az állami nyelv nem megfelelő ismeretére és annak negatív következményeire, az idegen nyelv alapos ismeretére, amely növeli a fiatalok elhelyezkedési esélyeit és lehetőségeit, a fiatalok elvándorlásának okaira, a szülőföldön való tanulás és maradás fontosságára, a tanulók korai felzárkóztatásának szükségességére, a nemzeti tanácsok tevékenységének fontosságára, valamint az oktatási intézmények közötti együttműködési lehetőségekre.

A műhelymunkán elhangzott hozzászólások összegzése:

1. Az oktatási intézmények közösségmegtartó szerepe és az anyanyelvi környezet fontos tényezőt alkotnak a gyermekek és fiatalok nevelésében, oktatásában és a felnőtté válás folyamatában.
2. Ki kell használni az Európai Unió azon programjait, amelyek lehetőséget és alkalmat adnak a szerbiai, magyarországi, romániai és szlovákiai iskolák együttműködésére, valamint a fiataloknak a közös élményszerzésre.
3. Lehetőséget kell teremteni a kisebbségben élő nemzetiségeknek az anyanyelven való tanulásra és az anyanyelven történő felvételi vizsgára.
4. A kisebbségi oktatásban biztosítani kell a megfelelő tartalmú és mennyiségű magyar nyelvű tankönyveket.
5. Támogatni kell a tehetséges, a tanulmányaik során kimagasló eredményeket elérő fiatal tanulókat.
6. Olyan programokat, programcsomagokat kell összeállítani, amelyek segítik a tanulók felzárkóztatását és fejlesztését.
7. Növelni kell az oktatási és képzési rendszerek átjárhatóságát (akadálymentes tanulás Európa-szerte).
8. Segíteni kell a szülőföldön való maradást és boldogulást (a társadalom és a közösségek megtartó ereje).

A műhelymunka befejezéseként a résztvevők megtekintették Tóthfaluban (Magyarkanizsa kistérség) a labdarúgásra szakosodott gimnázium tagozatát, amely a tehetséges gyermekeknek biztosít lehetőséget a továbbfejlődésre, valamint a Kiss Ferenc Általános Iskolát.


 
Képes-workshop _2_.pdf(1.4 MB)Képes-workshop _2_.pdf

webygroup

Slovenská verzia
English version
Talianska verzia

11357292

Főoldal