Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Krážovský chlmec

Városigazgatási osztály

- irányítja, koordinálja az osztály működését, valamint felel annak tevékenységéért
- az államigazgatás képviselője a közigazgatási törvény 5§ által meghatározott a város hatáskörébe tartozó esetekben
- átveszi az állami szervek, községek, szervezetek vagy bűnügyi szervek jelentéseit az iskolaügyi, szemétgazdálkodási területen történt szabálysértésekről és meghatározza a további eljárást
- bebiztosítja a törvényerőre emelkedett büntetések végrehajtását a szabálysértések esetében
- képviseli a várost (meghatalmazás alapján) szabálysértési ügyekben a kerületi hivatal előtt
- bebiztosítja a szervezési-technikai feltételeket a nemzeti tanácsba történő választások, az elnökválasztás, a községi, kerületi szervekbe történő választások, valamint a népszavazások esetében
- a szabálysértési eljárások keretében foglalkozik a polgárok beadványaival a választólistákkal kapcsolatban
- segítséget nyújt a város szerveinek a választási előírások megfelelő használatában
- kidolgozza és előkészíti az alapdokumentumokat az egyszeri szociális juttatások esetében
- a szociális kölcsön felvételére szóló szerződést készíti elő
- kidolgozza a polgári törvénykönyv alapján a bérleti szerződéseket
- elbírálja a szerződési javaslatokat
- megvizsgálja és orvosolja a lakosok adóhivatallal szemben benyújtott panaszait
- előkészíti a polgármester határozatait a közigazgatás, az adó és az illetékek területén
- általános érvényű határozatokat készít elő, az osztály működésével kapcsolatos változásokat, megítéli az általános érvényű rendeletek összhangját az alkotmánnyal, a megfelelő törvényekkel és rendelkezésekkel
- bebiztosítja a város bérleti szerződéseiből származó, valamint a gazdasági osztály által továbbított követelések behajtását
- biztosítja az osztály működésével kapcsolatos pályázatok lebonyolítását
- elbírálja a jogi és fizikai személyek beadványait az információk szabad hozzáférhetőségéről szóló 211/2000 sz. törvény alapján
- adatokat ad át a bíróságoknak valamint az állami közigazgatás más szerveinek, melyek szükségesek a döntéshez

Anyakönyvi hivatal

- vezeti a születések, házasságok és az elhalálozások nyilvántartását
- a gyermek anyakönyvezése
- átveszi a szülők egyhangú nyilatkozatát a gyermek apjának megjelölését illetően, s anyakönyvezi azt
- átveszi a szülők közös nyilatkozatát a gyermek választott állampolgárságára vonatkozóan
- előkészíti a jegyesek által benyújtott dokumentumok alapján a házasságkötést
- bejegyzi a házasságkötést
- a vezetéknév változásának bejegyzése a házasság után
- az elhalálozások bejegyzése
- keresztlevelek másolatainak kiállítása
- házasságlevelek másolatainak kiállítás
- halotti levelek másolatainak kiállítása
- az egyének személyi adataiban történő változások feldolgozása (esetleges hibák korrigálása)
- a házastársak válás utáni névváltoztatására vonatkozó kijelentéseinek elfogadása és igazolás kiadása
- a büntetőjogi nyilvántartásból való kivonatokra szóló kérvények átvétele
- a fotokópiák és aláírások ellenőrzése

Név- és lakcímnyilvántartó

- a SZNT 253/1998 sz. törvénye alapján 2006.07.1-től bebiztosítja a lakhellyel kapcsolatos lakossági bejelentések és a SZK lakossági nyilvántartása körüli feladatokat
- vezeti a lakossági nyilvántartást, be- ill. kijelenti a lakosokat állandó lakhelyükről
- a rendőrségi hivatal járási igazgatóságának benyújtja „ Az állandó lakhely változása a REGOB számára”,és az „Átmeneti lakhely bejelentése a REGOB számára” c. adatlapot valamint az anyakönyvi és bírósági kivonatokat
- bejelentési kötelezettségekkel él egyéb az idevonatkozó rendelkezések által meghatározott esetekben
- a lakhelyről szóló igazolást ad ki a lakosoknak
- írásos kérelem esetén információt szolgáltat az egyén tartózkodási helyéről
- illetéket vesz fel minden tartózkodási helyről szóló információ megadásakor a 145/1995 sz. törvény alapján, ezeket nyilvántartja
- vezeti a lakosok hollétéről szóló általános, kiegészítő ill. tartalékos nyilvántartást
- vezeti a házak nyilvántartását, az un. házindexet
- vezeti a város utcáinak nyilvántartását
- a lakossági holléti adatokba bevezeti azon személyi változásokat, melyeket a lakos jelent be, továbbá más hivatalok által érkezett bejelentéseket, mint pl.: születés, házasságkötés, elhalálozás, válás, házasság érvénytelenítése stb.
- igazolásokat ad ki a lakosoknak rokonok temetésén való részvételről, közigazgatási illetéket hajt be a főpolgármester rendelete alapján, azt nyilvántartja és havonta elszámolást készít róla
- együttműködik a népszámlálásoknál, házak, épületek számlálásában
- bebiztosítja a választások, népszavazások körülötti feladatokat
- állandó jelleggel frissíti a lakossági nyilvántartást
- autóvezetői jogosítványokat ad ki bizonyos választások esetén
- írásos nyilvántartást vezet az egyszeri szociális juttatást igénylők kérvényeiről
- vezeti az álláskeresők nyilvántartását

Szociális és a vállalkozói osztály

- előkészíti és feldolgozza a szociális gondozás megítélésére vonatkozó dokumentumokat
- vezeti a gondozók és gondozottak nyilvántartását
- meghatározza gondozás óraszámát és a gondozásért fizetendő bért
- bebiztosítja a szociális gondozásra jelentkezők háztartásában a helyzetfelmérést
- kezeli a város összes vállalkozói szubjektumának az adatbázisát
- előkészíti a város kötelező jellegű nyilatkozatát a fizikai vagy jogi személy vállalkozásának beindításával kapcsolatban a város területén, beszedi a polgármester rendelete alapján a megfelelő illetéket és elszámolja azt
- előkészíti a város kötelező jellegű nyilatkozatát a város területén létrehozandó magánjellegű egészségügyi létesítmény működéséről
- előkészíti jóváhagyásra a város területén működő vállalkozások nyitvatartási rendjét, beszedi az illetéket a polgármester megfelelő rendelete alapján és elszámolja azt
- együttműködik a körzeti hivatallal a szociális segély kiosztásában, mint egyéni átvevő és előterjeszti az egyéni átvevő ágendáját
- vezeti az egyéni mezőgazdasági magánvállalkozók ügyvitelét, előkészíti a dokumentumokat ezek nyilvántartásba vételéhez, a vállalkozás tárgyának kibővítéséhez vagy a vállalkozás megszüntetéséhez
- a mezőgazdasági magánvállalkozók nyilvántartásába való bejegyzésért illetéket szed be a 145/1995 Tk. Sz. törvény alapján
- nyilvántartást vezet a gyermektartási illeték fizetésének leállításáról, személyes átvevőként működik és felhasználja azt az iskolakerülő gyermekek hasznára
- a megfelelő rendelkezések értelmében kifizeti a motivációs hozzájárulást a rossz anyagi körülmények között élő gyermekek számára
- előkészíti az étkezésre, iskolaszerekre és motivációs hozzájárulásokra vonatkozó dokumentumokat
- horgászengedélyt ad ki és a 145/1995 tk. sz. törvény értelmében beszedi az illetéket és vezeti annak nyilvántartását

Főpénztár

- bebiztosítja a főpénztár teljes körű ügyvitelét,a helyi jellegű adók és illetékek, beleértve az útiköltségeket, kifizetését stb.
- azon lakosok számára, akik anyagi szükségbe kerültek, kifizeti a járulékot
- bevételezi a helyi adókból, illetékekből, igazgatási illetékekből és más illetékekből befolyó összegeket
- kiadja, nyilvántartja és archiválja az iktatószámmal ellátott pénztári dokumentumokat
- vezeti a saját kispénztárának könyvelését
- vezeti az ebadó nyilvántartását, annak ügyvitelét, kirója az ebadót fizetési meghagyás formájában, a megfelelő rendelkezések értelmében
- nyilvántartja és kiadja az ebek azonosítóit
- nyilvántartja a nem lakás célú helységekért fizetett bérleti díjakat
- a 470/2005 sz. törvény 21§ értelmében vezeti a temetkezési nyilvántartást
- vezeti a sírhelyek odaítélésének nyilvántartását
- előkészíti a sírhelyek bérleti szerződéseit
- beszedi a 10 éves és az éves illetéket a sírhelyekért, vezeti ennek nyilvántartását

Szociális dolgozó

- információkat ad át a lakosoknak az egyszeri szociális juttatások odaítélésének lehetőségéről
- helyszíni szociális felméréseket végez, melyek megelőzik a szociális juttatás odaítélését
- a közvetlen felettese utasítására helyszíni vizsgálatokat tart a vagyoni, szociális feltételekről azon családoknál, melyeket Királyhelmec szociális juttatásokban részesít
- monitorozza és reagál a lakosság szociális ill. egészségügyi helyzetének változására
- részt vesz azon lakosok felkutatásában, akik szociális segítségre szorulnak
- figyelemmel kíséri a háztartások szociális helyzetét, s az észlelt helyzetről havonta jelentést továbbít a felettesének
- együttműködik a polgári szervezetekkel, intézményekkel, melyek az idős és az egészségileg súlyosan megkárosult lakosokkal foglalkoznak

Elérhetőségek:

Mgr. Ildikó Molnárová – közigazgatási osztály vezetője
Mesto Krážovský Chlmec , Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 13 Krážovský Chlmec
a.sz.. 18, II. em.
Tel.: 056 / 63 215 24, 0918 684 702, e-mail.: ildiko.molnarova@kralovskychlmec.sk

Agnesa Dudášová – anyakönyvvezető, Kulčárová Alexandra – anyakönyvvezető
Mesto Krážovský Chlmec , Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 13 Krážovský Chlmec
a.sz.. 15, II. em.
Tel.:056/ 63 220 76, e-mail.: agnesa.dudasova@kralovskychlmec.sk


Eva Bodnárová – lakossági név – és címnyilvántartás
Mesto Krážovský Chlmec , Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 13 Krážovský Chlmec
a.sz.. 14, II. em.
tel. 056/63 212 68, e-mail: eva.bodnarova@kralovskychlmec.sk

Mária Majkricsová – szociális gondoskodás és vállakozói osztály
Mesto Krážovský Chlmec , Városi Hivatal, L. Kossutha 99, 077 13 Krážovský Chlmec,
a.sz. 14, II. em.
tel.: 056/ 63 212 68, e-mail: maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk

Agnesa Szabová – főpénztár
Mesto Krážovský Chlmec – Városi Hivatal , L. Kossutha 99, 077 13 Krážovský Chlmec,
a.sz. 16 ., II. em.
tel.: 056/63 215 83, e-mail: agnesa.szabova@kralovskychlmec.sk

 


 

webygroup

Slovenská verzia
English version
Talianska verzia

11357289

Főoldal